aplikacja

Podłogi i płyty ścienne

Stabilizatory PVC odgrywają kluczową rolę w produkcji paneli podłogowych i ściennych.Stanowią klasę dodatków chemicznych dodawanych do materiałów w celu zwiększenia stabilności termicznej, odporności na warunki atmosferyczne i działania przeciwstarzeniowego podłóg i paneli ściennych.Zapewnia to stabilność i wydajność podłóg i paneli ściennych w różnych warunkach środowiskowych i temperaturowych.Do głównych zastosowań stabilizatorów zalicza się:

Zwiększona stabilność termiczna:Podczas użytkowania podłogi i panele ścienne mogą być narażone na działanie wysokich temperatur.Stabilizatory zapobiegają degradacji materiału, przedłużając w ten sposób żywotność paneli podłogowych i ściennych.

Poprawiona odporność na warunki atmosferyczne:Stabilizatory mogą zwiększać odporność paneli podłogowych i ściennych na warunki atmosferyczne, umożliwiając im wytrzymanie promieniowania UV, utleniania i innych wpływów środowiska, zmniejszając wpływ czynników zewnętrznych.

Zwiększona skuteczność przeciwstarzeniowa:Stabilizatory przyczyniają się do zachowania właściwości przeciwstarzeniowych paneli podłogowych i ściennych, zapewniając ich stabilność i wygląd podczas długotrwałego użytkowania.

Utrzymanie właściwości fizycznych:Stabilizatory pomagają zachować właściwości fizyczne paneli podłogowych i ściennych, w tym wytrzymałość, elastyczność i odporność na uderzenia.Dzięki temu panele pozostają wytrzymałe i skuteczne podczas użytkowania.

Podsumowując, stabilizatory są niezbędne w produkcji paneli podłogowych i ściennych.Zapewniając istotne ulepszenia wydajności, zapewniają, że panele podłogowe i ścienne doskonale sprawdzają się w różnych środowiskach i zastosowaniach.

PODŁOGI I PŁYTY ŚCIENNE

Model

Przedmiot

Wygląd

Charakterystyka

Ca-Zn

TP-972

Proszek

Podłogi PCV, ogólna jakość

Ca-Zn

TP-970

Proszek

Podłogi PCV, jakość premium

Ca-Zn

TP-949

Proszek

Podłogi PCV (wysoka prędkość wytłaczania)